Extremväder förstärker sociala ojämlikheter

2021-09-09

översvämmad gata i sydostasien
Det är ofta de som är socialt eller ekonomiskt marginaliserade som är mest sårbara och upplever de största effekterna av extremväder. Det skriver Gabriele Messori, docent i meteorologi, som forskar om extrema klimathändelser, i samarbete med forskare inom samhällsvetenskap.

KRÖNIKA. Det är ofta de som är socialt eller ekonomiskt marginaliserade som är mest sårbara och upplever de största effekterna av extremväder. Det skriver Gabriele Messori, docent i meteorologi, som forskar om extrema klimathändelser, i samarbete med forskare inom samhällsvetenskap.

Vi ser ett ökat antal extrema klimathändelser i världen. På grund av de pågående klimatförändringarna kan vi förvänta oss att fler klimatrekord ska slås i framtiden, och det som idag ses som extremt kan bli normen.

Extremväder förvärrar redan existerande sociala ojämlikheter: det är ofta de som är socialt eller ekonomiskt marginaliserade som är mest sårbara och upplever de största effekterna. Detta är kanske helt uppenbart för en samhällsvetare, men det är något som många klimatforskare inte har tänkt så mycket på. Varför då inte kombinera den samhällsvetenskapliga forskningen om ojämlika effekter av extremväder med de verktyg för förutsägelser som klimatvetenskapen erbjuder? 
Läs hela Gabriele Messoris krönika. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30