Gabriele Messori, lektor i meteorologi, väljs in i Sveriges unga akademi

2021-09-21

Gabriele Messori, lektor i meteorologi

Uppsalaforskaren Gabriele Messori, lektor i meteorologi väljs in i Sveriges unga akademi. Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga.

En stor del av Gabrieles forskning fokuserar på extremväderhändelser och försöker svara på frågor som: Vad bör vi förvänta oss under de kommande decennierna gällande extremt väder i Europa? Hur kan vi använda väderprognoser för att förhindra skador? Kan vi förutspå samhällspåverkan av framtida extremväderhändelser?

Vad vill du arbeta för på Sveriges unga akademi? 
- Jag är särskilt engagerad i två frågor. Det handlar dels om att göra det karriärmässigt lönsamt för forskare att kommunicera vetenskap genom ett bredare spektrum av kanaler än enbart områdesspecifika tidskrifter. För det andra är det viktigt att på ett så effektivt sätt som möjligt nå unga människor som inte har haft så mycket kontakt med forskare tidigare. Att vara ledamot i Sveriges unga akademi är ett viktigt steg för att jag ska kunna arbeta för att nå dessa mål.

Förutom Gabriele Messori blev också Sigrid Schottenius Cullhed, lektor i litteraturvetenskap, invald i Sveriges unga akademi. 

Läs hela pressmeddelandet på Sveriges unga akademi; "Åtta toppforskare från olika fält till Sveriges unga akademi"

För mer information kontakta: Gabriele Messori, lektor i meteorologi.
Läs mer om Gabriele Messoris forskning.
Läs mer om vår forskning inom meteorologi. 
Forskarporträttet: Gabriele Messori forskar om snabba klimatförändringar. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30