Koldioxidbudgetar, hur fungerar de i verkligheten?

2021-09-29

Det krävs bättre samordning visar en uppföljning från Sveriges Radio. 

Rök från en industri

Flera kommuner och regioner har de senaste åren satsat på en koldioxidbudget, för att tydliggöra ur mycket utsläppen måste minska. Men det har visat sig vara svårt och utmanande att hålla sig till budgeten. Martin Wetterstedt, forskare inom naturresurser och hållbar utveckling, har varit med och utvecklat verktyget för koldioxidbudgetar som kommuner och regioner använder. 

Ett av problemen är att det finns stora olikheter mellan kommuner och regioner, där vissa kommuner har industrier med stora utsläpp. 

- Jag skulle gärna vilja se en diskussion nationellt. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att ställa om, säger Martin Wetterstedt i SR:s miljöprogram Klotet. 

Martin Wetterstedt medverkar i programmet vid cirka 25:12 och ger sin syn på vad som behövs för att arbetet med koldioxidbudgetar ska bli framgångsrikt. 

Lyssna på Klotet i SR: "Koldioxidbudget tuff utmaning för Skellefteå".

Relaterat:
Klimatmålen blir nu både vetenskapliga och begripliga med koldioxidbudgetar.
Klimatforskare räknar ut koldioxidbudgetar åt kommuner och regioner.
6 miljoner kronor går till arbetet med regionala koldioxidbudgetar.
 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30