Rekordmånga doktorander på institutionen för geovetenskaper

2021-10-04

Bara i år 2021 är 28 doktorander antagna hittills och 6 nya på väg. Sammanlagt finns nu uppåt 80 doktorander.

Doktorander vid geo
Några av vår doktorander som vänligt nog ställde upp på ett foto taget på en av våra vackra innergårdar. George Victor Emmanuel, doktorand i meteorologi (Indien), Faranak Tootoonchi, doktorand i miljöanalys (Iran), Lucia Gutiérrez Loza, doktorand i meteorologi (Mexiko), Thomas Frank, doktorand i glaciologi (Tyskland), Tin Lin, meteorologi, Kina. 


Lars Holmer är studierektor för forskarutbildningen.

Vad beror ökningen av doktorander på, tror du?

- En stor del av de nya doktoranderna kommer till de nya forskarskolorna inom "Hållbar utveckling" och "Energiomställning Gotland" som ju är väldigt relevanta och viktiga ämnen i dagens samhälle, men även institutionens unika program inom bl.a. mineralresurser, geofysik och seismologi har en stor attraktionskraft för dagens studenter.

Var kommer doktoranderna ifrån?

- Majoriteten av doktoranderna är internationella  forskarstuderande. Vår institution har under lång tid haft en väldigt internationell prägel och det gör att vi har en bra mix av olika kulturer som uppskattas av både doktorander och anställda. Vi ser också att detta är en trend som fortsätter.

Det har nyligen utförts en utvärdering av forskarutbildningen. Vad sa utvärderingen? 

- Vi håller just på med arbetet att analysera rapporten, som var väldigt positiv i många avseenden, och vår forskarutbildning bedömdes hålla hög vetenskaplig kvalitet. Vi behöver dock som många andra utbildningar jobba vidare med att ytterligare förbättra samordningen av doktorandutbildningen mellan institutionens olika forskarutbildningsämnen

För mer information kontakta Lars Holmer, studierektor för forskarutbildningen.
E-post:Lars.Holmer@pal.uu.se
Telefon:018-471 2761
Mobiltelefon:070-4682655

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30