Klimatförhandlingarna är inget grönmålande babbel

2021-11-11

Plakat

KRÖNIKA. Medan varje vetenskapligt välgrundad studie visar att utsläppen måste minska både mycket och snabbt om de beslutade klimatmålen ska nås, så är det grundlöst, insiktslöst och i värsta fall kontraproduktivt att tala om att ”de” grönmålar. Det skriver Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap, apropå klimatmötet i Glasgow.

Medan varje vetenskapligt välgrundad studie visar att utsläppen måste minska både mycket och snabbt om de beslutade klimatmålen ska nås, så är det grundlöst, insiktslöst och i värsta fall kontraproduktivt att tala om att ”de” grönmålar.

Det är grundlöst eftersom mötet inte är avslutat. Det är insiktslöst då internationella förhandlingar handlar om just samtal i svåra frågor, i en värld där olika länder har olika möjligheter och utmaningar. Och det är kontraproduktivt att tala om ett kollektivt ”de”, när mötet består av aktörer med vitt skilda uppfattningar, där nog flertalet trycker på medan fåtalet bromsar. Om de som dag och natt argumenterar för en tuffare klimatpolitik får samma kritik som bakåtsträvare, obeaktat av vad de lyckas med, så kan nämligen det höga tonläget resultera i sänkta ambitioner. De som kämpar behöver en klapp på axeln, inte ett retoriskt slag i magen.

Läs hela krönikan Klimatförhandlingarna är inget grönmålande babbel. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30