Ny forskning ska avslöja falska fossil

2022-01-13

Filament

Nu startar ett nytt samarbetsprojekt mellan The University of Edinburgh och Uppsala universitet. Syftet är att ta reda på vad som är äkta fossil och vad som enbart ser ut som fossil, så kallade pseudofossil. Pseudofossil är oorganiska objekt, markeringar eller avtryck som kan förväxlas med fossil. Utfällningar av mineral kan bilda detaljrika, trädlika strukturer, som ibland förväxlas med strukturer av organiskt ursprung.

De som leder projektet är dr Sean McMahon som forskar inom astrobiologi och Anna Neubeck, vars forskning integrerar geokemi, petrologi och paleobiologi och tillämpad geologi.

Projektet pågår i två år, under 2022-2023 och får bidrag från The Royal Society of Edinburgh.

anna neubeck

Anna, berätta om den kommande forskningen

- Det finns inte så mycket morfologiska bevis från det tidigaste livet och de bevis som finns på tidigt liv liknar varandra väldigt mycket. Bara genom att titta på formen kan man inte se om det är bevis för liv, inte på samma sätt som man ser det på ett dinosaurieskelett.

Hur kommer ni att arbeta? 

- Hittills har forskningen främst koncentrerat sig på den biologiska aspekten men inte den kemiska aspekten. Man har varit inriktad på att titta på skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi och former. Men bubblor i sten kan se likadana ut som celler. Och filament kan se likadana ut vare sig de kommer från biologiska processer eller icke-biologiska processer.

Väldigt förenklat, kan man säga att man har gått in i labbet, tagit bakterier, odlat bakterierna och sett hur de ser ut och vad de består av; runda eller avlånga med sammansättning som stämmer överens med liv, till exempel. Sedan har man gått ut i naturen, tagit en sten, en av de äldsta och hittat samma runda, trådliknande former och med samma sammansättning och så säger man ”Eureka, vi har hittat liv!”. Men tyvärr så kanske fyndet är en bubbla eller en spricka som ser ut som en tråd.

Det finns ganska lite geokemisk forskning kring detta och det har inte gjorts så många labbförsök på samma sätt utan bakterier så vi vet inte hur det ligger till och. Det är det vi vill ta reda på, bland annat genom att se hur komplexa former det går att tillverka utan biologisk inverkan.

Vad kan forskningen leda fram till?

- Om vi ska leta efter spår av liv, både liv här på jorden och liv på andra planeter så måste vi veta mer både om de rent kemiska systemen och de rent biologiska systemen, annars kan vi inte skilja dem åt.

Vi hoppas att få en mer sann bild av verkligheten, och inte en bild av verkligheten baserad på önskningar och förhoppningar.

För mer information, kontakta Anna Neubeck.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30