Det finns inga bevis för att ekologisk kompensation fungerar

2022-02-16

En humla som tar sin näring från pollen

Effekterna av ekologisk kompensation följs inte upp

Ekologisk kompensation lyfts allt oftare fram som ett verktyg för att hindra förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, både i Sverige och internationellt. Nu visar forskare, bland andra Malgorzata Blicharska, universitetslektor inom Naturresurser och Hållbar utveckling, att det inte finns vetenskapligt stöd för att det fungerar.

Forskarna har sökt systematiskt efter vetenskaplig litteratur från hela världen där man har utvärderat effekter av ekologisk kompensation. Av de 40 studier som hittades var det ingen som hade mätt vilken biologisk mångfald eller vilka ekosystemtjänster som förlorats genom exploateringen. Nu föreslår forskarna att ekologisk kompensation alltid borde följas upp systematiskt och långsiktigt. När en myndighet (t.ex. en länsstyrelse) ställer krav på ekologisk kompensation bör de också ställa krav på långsiktig uppföljning av kompensationsåtgärderna.

Läs hela artikeln på SLU.s webbsida; "Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation."

Läs den vetenskapliga artikeln
Compensating for lost nature values through biodiversity offsetting – Where is the evidence? Jonas Josefsson, Lina Ahlbäck Widenfalk, Malgorzata Blicharska, Marcus Hedblom, Tomas Pärt, Thomas Ranius, Erik Öckinger.

För mer information kontakta Malgorzata Blicharska: 
E-post:malgorzata.blicharska@geo.uu.se
Telefon:018-471 7056

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30