QWARTS (Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry) har tilldelats 24 miljoner kronor från Forskningsrådet Formas

2012-06-28

QWARTS har utsetts till en av forskningsrådets starka forskningsmiljöer, där syftet är att stödja forskargrupper som anses ha stor utvecklingspotential och en förmåga att utveckla idéer inom strategiskt viktiga forskningsområden. Forskningen ska företrädesvis vara ämnesövergripande och bygga på djärva och nytänkande frågeställningar.

Läs mer

Nyhetsarkiv 2012

Senast uppdaterad: 2023-04-24