Picking an ancient brain

2012-11-01

Traces of an early arthropod’s neural tissue might be evidence of a long-running evolutionary arms race.

Läs mer här

och här (endast på engelska)

Nyhetsarkiv 2012

Senast uppdaterad: 2023-04-24