Steffi Burchardt tilldelas Uppsala universitets Oscarspris

2014-07-31

Steffi Burchardt

Steffi Burchardt har tilldelats Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare. Institutionen för geovetenskaper gratulerar till det prestigefyllda priset, och passar på att fråga Steffi om hennes forskning:

Geo: Vad har din forskning lärt oss om vulkantektonik?

Steffi: Jag har jobbat med en del olika aspekter av vulkantektonik, t.ex. har jag undersökt magmatransportsystemet inom flera döda och eroderade vulkaner i Island, Skottland och på Kanarieöarna. Jag har kartlagd magmakammarnas tredimensionella struktur och även bidragit till frågan hur en magmakammare uppstår från början, hur den utvecklas osv. Jag har använt mig av numeriska och sandlådemodelleringer för att simulera hur stora vulkaner förstörs och hur magma tränger in i sprickor i jordskorpan. Det viktigaste är dock kanske att min forskning har bidragit i alla fall lite till att vulkaniska processer betraktas som en dynamisk helhet. Vulkantektonik undersöker de mekaniska sammanhang som är en viktig del av helheten. 

G: Hur kommer det sig att du intresserade dig för vulkantektonik?

S: Jag ville helt enkelt veta hur en magmakammare verkligen ser ut. I läroböckerna tecknas oftast ett röd klot inuti vulkanens inre. Men stämmer det? Och hur föds en magmakammare? Hur transporteras magman till jordytan? Vad betyder det egentligen när en vulkan skakas och blir nervös inför ett utbrott? Vad händer därinne? De här frågorna tyckte jag är oerhört fascinerande. Därför ville jag titta in i en vulkan och se hur den funkar.

G: Vad skulle du vilja forska om i framtiden?

S: I framtiden kommer jag att jobba ännu mer tvärvetenskapligt i min forskning. Vulkaner är komplexa system som inte kan undersökas bara ur ett särskilt perspektiv. Det är oerhört viktigt att koppla samman de olika disciplinerna i vulkanforskning. Och Uppsala är en utmärkt plats för det, det finns folk som bedriver forskning inom t.ex. magmatisk petrologi och vulkanseismologi, men även Centrum för Naturkatastrofslära (CNDS) som undersöker hur vulkaner påverkar samhället.

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24