Nytt vindkraftcentrum i samarbete med KTH

2014-08-25

Vindkraft

Uppsala universitet och KTH bildar ett nytt centrum med inriktning på vindkraft kallat Standup for Wind, som en del av regeringens strategiska forskningsområde Standup for Energy. Området vindkraft är i behov av kompetensförsörjning då Sverige står inför stora utmaningar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad.

Forskningen går i och med samarbetet från att förstå delar av integrationskedjan till att förstå en helhet från vindförhållanden, hur individuella turbiner fångar vinden, hur vinden bromsas upp och fördelar sig i hela parker och hur detta i sin tur påverkar exempelvis ljudgenerering, samt hur parker påverkar varandra över stort avstånd. Det ger i sin tur kunskap om hur detta sammantaget bör påverka planering av hur elnätet byggs och hur det skall regleras.

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24