Mineralogiska föreningens pris för bästa uppsats till Ester M. Jolis

2014-12-04

Storbritanniens och Irlands mineralogiska förenings pris för bästa uppsats till minne av professor R.A. Howie tilldelades den 14 november Dr. Ester M. Jolis för hennes artikel ”Experimental simulation of magma-carbonate interaction beneath Mt. Vesuvius, Italy” ur Contributions to Mineralogy and Petrology (v.166, p. 1335-1353).

Bokens huvudförfattare får priset ”bästa mineralogiska uppsatsen 2013” med motiveringen ”nymodig, tvärvetenskaplig, tillämpbar och framåtskridande vetenskap”. Dr. Jolis artikel är ett viktigt bidrag till ämnena mineralogi och petrologi eftersom den använder sig av en ny och tekniskt utmanande kombination av experimentell petrologi och isotopextraktion som karakteriserar en process på kort tidsskala (sekunder till minuter) av jordskorpans karbonatassimilation i Vesuvius magmasystem. Datan används för att förklara Vesuvius ofta explosiva beteende och belyser isotopsystematiken i Vesuvius vulkaniska system.

Dr. Ester M. Jolis arbetar för närvarande som forskare vid CEMPEG (Centre for Experimental Mineralogy, Petrology & Geochemistry) vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet genom Vetenskapsrådet med inriktning på experimentell petrologi och geokemi.

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24