Delar av Östersjöns bottnar döda

2014-06-09

Anna Apler, doktorand vid institutionen för geoventenskaper, och Lovisa Zillén Snowball, maringeolog vid SGU, har mätt och analyserat Östersjöns havsbotten. De har upptäckt att problemen med övergödning av Östersjön forsätter förvärras – 15 procent av bottnarna beräknas nu vara döda.

Artikel i DN

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24