Rut och Rot minskar behovet av naturresurser för ekonomisk tillväxt

2014-09-15

Kjell Aleklett skriver på SvD Brännpunkt om kopplingen mellan användingen av de globala energiresurserna och ekomisk tillväxt.

Den satsning som regeringen gjort för att sänka restaurangmomsen, och genom Rut och Rot öka möjligheten för fler att köpa humantjänster är steg i rätt riktning för en förändrad ekonomi där vi tar till vara på vårt humankapital. I framtiden krävs det säkert många andra åtgärder. I förlängningen är detta en miljösatsning då det minskar behovet att använda våra begränsade naturresurser för ekonomisk tillväxt.

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24