Conny Larsson tilldelas Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris

2015-03-25

Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris 2014 går till meteorologen Conny Larsson för många års tvärvetenskapligt arbete där han kombinerat meteorologi och akustik under en lång rad omfattande och väldokumenterade mätserier utomhus som belyst ljudutbredningens variation med väderleken samt väderlekens effekt på bullergenereringen hos vindkraftsverk.

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24