Solen skapar förnyelsebar energi på Geocentrum

2015-06-02

Institutionen för geovetenskaper har under en längre tid haft ambitionen att anlägga solpaneler för egen produktion av förnyelsebar el. Idag producerar 158 högeffektiva solpaneler grön el på tre av Geocentrums tak.

På Geocentrums tak sitter nu 158 A-klassade solcellsmoduler, där A-klassen påvisar att de har högst effektivitet på en skala A till G. Solpanelerna består av kiselceller som valdes för att de är effektivast på marknaden idag. Solpanelerna förväntas producera 36 MWh per år, vilket motsvarar ca 9 % av den totala elförbrukningen på Geocentrum. Därmed kommer investeringen i solcellsanläggningen vara intjänad efter 18,5 år, vilket är betydligt kortare än panelernas förväntade livslängd på 30 - 50 år. 

Solceller på Geocentrum

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24