Snart dags att börja utse nästa Zennströmprofessor

2015-09-03

Nu är snart processen igång att utse Uppsala universitets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur som finansieras av en donation från entreprenören Niklas Zennström. Professuren är knuten till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD) och nu går de ut med en bred internationell inbjudan att nominera eller lämna in intresseanmälan till gästprofessuren. 

Zennströms klimatprofessur är en tioårig gästprofessur. Professuren finansieras genom en tidigare donation till Uppsala universitet av entreprenören och uppsalaalumnen Niklas Zennström. Zennström, som grundade Skype, Kazaa och Joos m.fl. bolag, driver idag investmentbolaget Atomico som investerar i innovativa teknologiföretag. Han har också ett stort samhällsengagemang och bidrar bland annat till klimatforskning och annan utveckling inom klimatområdet genom organisationen Zennström Philanthropies.

Varje eller vartannat år bjuds en ny professor in till gästprofessuren som är knuten till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD), en del av institutionen för geovetenskaper. CSD är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet och SLU med uppdraget att vara katalysator för forskning, utbildning och samverkan inom hållbarhetsområdet.

2015 utsågs klimatforskaren Doreen Stabinsky till Uppsala universitets första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur, som är inriktad på området klimatledarskap. Läs mer om Doreen Stabinsky.

Det är nu dags att påbörja processen för att utse nästa Zennströmprofessor. Uppsala Centrum för hållbar utveckling önskar få in nomineringar eller intresseanmälan senast 20 september 2015.

Mer information: Professor Marika Edoff, Institutionen för teknikvetenskaper

Läs mer om inbjudan till nomineringar eller intresseanmälan till Zennströmprofessuren.

Läs mer om Uppsala Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet och SLU.

Anna Malmberg 

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24