Giuliano Di Baldassarre blir UNESCO-professor

2015-11-26

Giuliano Di Baldassarre, professor vid institutionen för geovetenskapers forskarprogram LUVAL, har tilldelats den ärofyllda hederstiteln UNESCO-professor.

Till vardags studerar Giuliano Di Baldassarre hydrologiska processer, från nederbörd till grundvatten och avrinning, med fokus på hydrologiska ytterligheter. Forskningen handlar också om riskhantering i samband med översvämningar, jordskred och torka.

Läs vårt forskarporträtt av Giuliano Di Baldassarre (på engelska)

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24