Disputation: Peter hittar nya sätt att mäta övergödning

2015-11-27

Från rymden är jorden blå. Mer än 70 procent av planetens yta täcks av hav. Utöver det finns här dessutom mer än 300 miljoner sjöar och dammar, och tillsammans bidrar jordens vatten till en mycket stor del av planetens ekosystem. Men många sjöar har problem. Peter Dimberg har tagit fram metoder för att enklare och på ett bättre sätt undersöka och förutsäga sjöarnas ekologiska status. 

- Idag finns en hel del olika modeller för att titta på hur sjöarna mår, säger Peter Dimberg när han slår sig ner på mitt kontor med en färsk avhandling i handen.

- Problemet är bara att många modeller är så komplicerade att bara experter kan använda dem. Eller så kräver de så mycket data att många sjöar faller bort på grund av för få mätningar, tillägger han. Och det är det här jag ville göra något åt. Att ta fram enkla metoder, som är generella för många sjöar, och som kan användas trots få mätningar och sparsamma data. 

Det var när Peter läste en kurs i miljö- och vattenteknik vid institutionen för geovetenskaper som intresset för statistiska modeller vaknade. Exjobbet handlade om fosforprocesser i Bornsjön, och sedan rullade det bara på. Den 27 november försvarade han sin avhandling i ämnet, och kan hädanefter titulera sig doktor. Avhandlingen består av fem olika delstudier som Peter hoppas kommer att förenkla och förbättra beräkningar och uppskattningar av sjöars ekologiska status. 

Bland annat har Peter tagit fram metoder för att kunna förutspå hur en sjös klorofyllkoncentration varierar, baserat på enstaka mätningar under sommaren i kombination med sjöns latitud. Metoden kan bli användbar för många av de sjöar som saknar regelbunden provtagning under årets kalla månader, förklarar Peter. 

Vill du lära dig mer om hur man genom statistiska modeller kan förutspå en sjös klorofyllkoncentration, fosforhalt och innehåll av syre får du inte missa Peter Dimbergs doktorsavhandling "Predictions Within and Across Aquatic Systems using Statistical Methods and Models."

Katarina Sundberg

Länk till avhandlingen

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24