Ian Snowball går till botten med gamla synder

2015-12-18

Återigen ökar miljögifterna i havsörnens ägg. Men var kommer de ifrån? Forskarna tror att svaret kan ligga begravt i de gamla fiberbankarna utmed Östersjökusten. Foto: Bohuš Číčel CC-SA 3.0 

TREASURE-projektet uppmärksammas i tidskriften Havsutsikikt nr 2, 2015. Projektet handlar om kartläggning och sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten, ett arv efter äldre dagars pappers- och massaindustri. Ian Snowball från Institutionen för geovetenskaper, samt Anna Apler från SGU medverkar i artikeln.

Läs hela artikleln i Havsutsikt
Mer info om TREASURE

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24