Möjligheter och begränsningar med miljöcertifierad fisk

2015-12-21

Många väljer att äta miljöcerifierad lax på julbordet.  Men räcker det? Vad tar miljömärkningen egentligen hänsyn till, och finns det begränsningar? Foto: Peter Whyte CC-BY 3.0

Idag är nästan hälften av den fisk vi äter odlad. Trenden är ökande, och med tanke på den miljöpåverkan odlad fisk och skaldjur har, till exempel i form av skövlade mangreoveskogar och utsläpp av kemikalier och antibiotika, är det viktigt att se över hur väl miljöcertifieringen av fisk och skaldjur fungerar. Och om det är tillräckligt. Det skriver Malin Jonell och Patrik Rönnbäck från institutionen för geovetenskaper, tillsammans med Max Troell från Stockholms universitet i senaste numret av Havsutsikt. 

Forskarna har i sina studier bland annat jämfört traditionell odling av jätteräkor, som har en stor miljöpåverkan, med en mer lågintensiv, mangroveintegrerad odling. Resultatet var lite förvånande. Den lågintensiva och miljöcertifierade odlingen var snällare mot miljön vad gäller både försurning och övergödning. Men tittade man på utsläppet av växthusgaser per kilo producerad räka blev förhållandet det omvända. Detta, säger forskarna, sätter fingret på en viktig aspekt. Det är inte alltid miljöcerifiering av odlad fisk och skaldjur är helt tillräcklig för att minska det globala fotavtrycket från vattenbruk. 

Bland annat saknar många certifieringar strikta krav på minskade utsläpp av växthusgaser, och få småskaliga producenter har ekonomiska resurser att betala för miljömärkning. Så vem bär ansvaret, och hur ska vi se på miljömärkning av fisk? 

Läs hela artikeln i Havsutsikt
Läs mer om forskningen kring hållbarhetsanalyser av fiske och vattenbruk 

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24