Ian Snowball och TREASURE i SVT

2016-01-07

Ian Snowball, professor vid institutionen för geovetenskaper intervjuas av SVT. Foto: Katarina Sundberg

Ian Snowball, forskare vid programmet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) vid institutionen för geovetenskaper, blev strax innan jul intervjuad av Sveriges Television om det så kallade TREASURE-projektet. Intervjun och ett längre nyhetsinslag sändes på SVT Västerbotten den 4 januari.

I inslaget berättar Ian Snowball tillsammans med sin doktorand Anna Apler om de miljögifter som nu tros sippra ut från de gamla fiberbankarna utmed Östersjökusten. I fiberbankar lever havsborstmaskar, som äts av fisk, som i sin tur är föda för oss människor, men också till många sjö- och rovfåglar. Havsörnen, som sedan en tid tillbaka återhämtat sig efter gamla tiders miljögifter, lägger återigen ägg med höga halter DDT och PCB.

Forskningsprojektet TREASURE syftar bland annat till ta reda på om det är från massaindustrins utsläpp miljögifterna kommer. Man vill också ta fram ett verktyg för att riskklassificera de olika bankarna, så att de största miljöbovarna kan saneras först. 

/Katarina Sundberg 

Länk till SVTs nyhetsinslag
Läs mer om TREASURE-projektet

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24