SHIpH studerar hur fartygstrafiken bidrar till försurat Östersjön

2016-01-15

Anna Rutgersson deltar i ett stort samarbetsprojekt kallat SHIpH, som studerar försurningen av Östersjön. I en film förklarar nu hon och andra forskare vikten av sin forskning.

SHIpH-projektet släpper en film om forskningen kring den kommersiella sjöfartens miljöeffekter i Östersjön. Ett sätt att minska den negativa effekten kan vara att använda så kallade scrubbers för att rengöra fartygens utsläppsgaser, säger forskarna.


Avgaser från den kommersiella sjöfarten bär ett stort ansvar för försurningen av Östersjön. Bränslet innehåller stora mängder svavel - många gånger högre än vanligt vägbränsle. Östersjön är dessutom kraftigt trafikerad och dess bräcka vatten har en lägre buffertkapacitet än salt havsvatten, och är därför mer känsligt för försurning.

År 2015 införlivades nya regler för östersjöns sjöfart. Högsta svavelhalt i marina eldningsolja i övervakningsområden för utsläpp (inklusive Östersjön) minskade då från 1% till 0,1%. För att klara de nya kraven finns två möjligheter: att använda ett dyrare bränsle med låg svavelhalt, eller att använda en slags avgasrenare, så kallad scrubber, för att ta bort de skadliga gaserna från motoravgaserna.

I SHIpH- projektet samarbetar forskare från Institutionen för geovetenskaper tillsammans med kollegor från Chalmers universitet, Göteborgs universitet, svensk sjöfart och SSPA för att undersöka den nuvarande och den framtida försurningen av Östersjön.

Gruppen bedriver bland annat en studie med syfte att utveckla en vetenskaplig grund för framtida regler i Östersjön, inklusive användning av scrubbers.

I en film förklarar de nu sin viktiga forskning. Du kan se den här:

/Katarina Sundberg

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24