Frederic Wagner prisad student

2016-01-25

Stolt kan vi meddela att en av våra duktiga doktorander, Frederic Wagner, fått motta pris för bästa studentartikel (Best student paper award) vid AGU´s stora konferens i slutet av förra året.

AGU, kort för The American Geopfysical Union, arrangerar en av väldens allra största vetenskapliga konferens för forskning kring Jorden och rymden. I år fanns nästan 24 000 deltagare på plats, en av dem var Frederic Wagner, doktorand vid programmet för geofysik vid institutionen för geovetenskaper. Frederic presenterade sin forskning under titeln "Migration Based Event Detection and Automatic P- and S-Phase Picking in Hengill, Southwest Iceland" och gjorde det så bra att han förärats "Best student paper award". Så här beskriver Frederic själv sin forskning: 

-  Projektet jag arbetar med handlar om automatisk upptäckt av seismiska händelser. Genom att detektera seismisk aktivitet, som till exempel jordbävningar (naturliga eller inducerade), kan man öka förståelsen för tektoniska och vulkaniska processer i jordens yta, men också upptäcka geologiska strukturer med hjälp av seismisk tomografi. Men kontinuerlig registrering av stora mängder seismiska data kräver en automatiserad metod för tolkning av data. Mitt nuvarande arbete syftar därför till att utvärdera en ny automatiskt metod, men också till att förbättra metoden för att upptäcka seismiska händelser, helt automatiskt.

Blir du nyfiken på Frederics forskning? Eller kanske sugen på att själv få ett pris för bästa studentartikel? Ta en titt på Frederics abstract till AGU!

/Katarina Sundberg

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24