Yuliya i Nepal

2016-05-03

Här står Yuliya vid Gosainkunda, norr om Katmandu. Foto: Anton Fjodorov  

Det är viktigt att planera sina fältresor väl, men man kan inte förbereda sig för allt. Läs om Yuliyas forskning i Nepal, och en resa präglad av naturkatastrofer, humanitärt lidande och geopolitisk kris.  

När Yuliya började planera projekt i Nepalesiska Himalaya räknade hon knappast med den dramatik som skulle följa. Några månader innan hon reste drabbades Nepal av den största jordbävningen sedan 1934, med minst 8000 dödsfall, tiotusentals skadade och enorm förstörelse av byggnader och infrastruktur.

- Den geologiska institutionen i Kathmandu där jag skulle basera min forskning raserades totalt i jordbävningen, berättar Yuliya. Ingen människa kom till skada just där eftersom skalvet inträffade på en helg, men det enda som återstår av själva institutionen är ett enda mikroskop. Man kan tycka att det är lite ironiskt att just den geologiska institutionen drabbades så hårt av jordbävningen, säger Yuliya. 

Nu är geologerna inkvarterade hos ingenjörerna, där de försöker bedriva sin forskning och undervisning så gott det går utan både utrustning och egna lokaler. 

Yuliya och Arishma Gadtaula - en av geologstudenterna i Katmandu som Yuliya anställde som fältassistenter 

Trots den pågående humanitära katastrofen bestämde sig Yuliya, i samråd med sina kontakter i Kathmandu, att ändå genomföra sin forskningsresa. 

- Att stanna hemma hjälper ingen, men på plats kände jag att jag kunde göra en liten skillnad säger Yuliya. Jag kunde anställa två geologstudenter som mina assistenter och tolkar. Jag hade aldrig kunnat ta mig fram utan deras hjälp! 

I Nepals tropiska klimat vittrar berggrunden betydligt snabbare än i kalla norden, och det är svårt att hitta färska bergartsprover. Att hitta nyligen sprängt berg kan därför vara en riktig jackpot! 

Tre dagar efter Yuliyas ankomst i Nepal slog nästa kris till - denna gång en politisk konflikt snarare än en naturkatastrof. Nepals regering införde en ny konstitution som skapade spänningar med nationella minoriteter från bland annat Indien. Som en följd av det stoppade Indien sin export av drivmedel till Nepal, och plötsligt stod alla bilar och bussar stilla. 

- Jag hade hyrt en bil för att transportera oss mellan fältlokalerna, men vi hade inget annat val än att lämna den och ta oss fram till fots! Fätarbetet tog därför mycket längre tid än planerat, men å andra sidan har jag garanterat bättre lungkapacitet idag, efter flera månaders vandring på upp till 4000 meters höjd! 

Nu är Yuliya tillbaka i sverige, och är nu fullt upptagen med att sammanställa sina observationer, mikroskopera bergartsprover och göra geokemiska analyser inför rapporten som ska vara färdig innan årskiftet. Syftet med hennes projekt är att jämföra tre granitkroppar i Palung, Ipa och Agra, och försöka bestämma om de geologiskt relaterade till varandra eller inte. Vi ser fram emot att höra mer om hennes resultat!   

Yuliyas fältarbete finansierades inom ramen för Minor Field Studies, och genomfördes som ett självständigt forskningsprojekt under hennes studier på Masterprogrammet i geovetenskap, inriktning geologi. 

För den som vill veta mer om Nepal, och om Yuliyas resa så anordnas eventet "an Earthquake has Many Voices" på lördag 7 maj på Uplands nation. Där kommer Yuliya och sju andra gäster tala om sina erfarenheter från Nepal och i synnerhet jordbävningen och dess påverkan på samhället. Kolla in evenemanget och anmäl er här! Om du är student och själv drömmer om göra ett liknande projekt så bör du anmäla dig till MFS-dagen den 11 maj, där Yuliya och flera andra studenter berättar om sina projekt. 

/Börje Dahrén

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24