Presentationer av självständigt arbete i geovetenskap, kandidatprogrammet

2016-05-20

foto: Börje Dahrén

Vårterminen närmar sig sitt slut, och det är examenstider! 

Den 30 och 31 maj presenterar våra kandidatstudenter sina uppsatser, och efter tre års studier  är nu kandidatexamen nära. Presentationerna är öppna, och här är programmet. 

Självständigt arbete i Geovetenskap VT2016

Hambergsalen, Geocentrum, Uppsala universitet 30-31/5 2016

OBS! Ändringar kan förekomma innan presentationsdagarna.

30/5

08:30 Välkomstanförande inför presentationsdagarna. Magnus Hellqvist

08:40 Elias Bäckström & Stephanie Nyström, Ämnestransport i Tomtaåns avrinningsområde - Inverkan av Hovgårdens avfallsanläggning och diffusa utsläpp.

09:10 Carolin Bergström, Vattenkemisk förändring i Lissån.

09:30 Emelie Haglund, MIFO fas 2: Riskklassning av PFAS-förorenad mark vid Sundsvall-Timrå Airport.

09:50 Danielle Jernberg, MiFO fas 2: Ekeby bruk.

10:10 Paus

10:30 Jonathan Andrén, Potentiellt hög urlakning av arsenik till grundvattnet från rödfyrshög i Kinne-kleva.

10:50 Eva Smedborn Paulsson, Potential för produktion av surt lakvatten och kvantifiering av kväveutsläpp från restprodukter i gruvindustrin: En fallstudie från Kiirunavaara-gruvan.

11:10 Erika Holgersson, Saneringsplan för grundvattentäkt.

11:30 Katarina Eriksson-Lindberg, Underlag för efterbehandlingsplan av Gråsjöns skiffertäkt i Jämtland.

11:50-13:00 Lunch

13:00 Elisabeth Fjällman & Viktor Rylander, Kvarvarande grundvattennivå förändringar efter tunnelbygget genom Hallandsås.

13:30 Emil Fagerström, En studie av historiska grundvattenkvalitetsdata utifrån ett klimatförändringsperspektiv.

13:50 Kajsa Enhörning, Use of domestic water supplies, including assessment of the range of available water sources and needs for improved water sources in Bumilayinga, Tanzania.

14:10 Lotta Sjöholm, Översvämningars påverkan på åkermark i Mälardalen - en jämförelse mellan den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren.

14:30 Paus

14:50 Malin Foxman, Miljöproblematiken vid användandet av sällsynta jordartsmetaller i vindkraftverk.

15:10 Yrla Hanström, Makrofossil som redskap för miljöbeskrivning av Lina myr på Gotland.

15:30 Anders Sahlin, Modellering av Siljans utbredning omkring 10 000 BP för att identifiera arkeologiskt intressanta platser.

15:50 Johan Rooth, Rekonstruktion av jordarter runt Falu gruva.

16:10 Slut dag I

31/5

09:00 Uppstart. Magnus Hellqvist

09:00 Kristina Juhlin, Kartering och sammanställning av större geoenergisystem i Sverige – En studie baserad på SGUs Brunnsarkiv.

09:20 Martin Burefalk & Samuel Roško, Fastställande av lineamentens karaktär med avseende på bergkvalitet enligt Qbas och RMRbas inför tunnelkonstruktion i Solna, Stockholm samt kvalitetsutvärdering av Astrock hyperdata report.

09:50 Viktor Forsberg & Filip Granström, Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

10:20 Paus

10:40 Sarah Eriksson, Geokemisk och petrologisk klassifikation av metasedimentära bergarter från Färö- Shetland Bassängen.

11:00 Erika Hagerfors & Emelie Lagrosen, Riskanalyskartor i GIS över tsunamidrabbade områden vid ett skredscenario av vulkanen Cumbre Vieja på La Palma, Kanarieöarna.

11:30 Karin Öberg, An analysis and interpretation of the Geoscience BC TREK Project till geochemical and mineralogical data to determine the surficial geochemical expression of bedrock Au-Ag-Cu-Mo mineralization on the Nechako Plateau, British Columbia, Canada.

11:50 Robin Offermo, Augmented Reality Sandbox as a tool to facilitate learning for undergraduate students in the bachelors program of Earth Sciences.

12:10-13:20 Lunch

13:20 Axel Kilbo Pehrson, Identification methods of Sri Lankan Corundum in comparison to other common gemstones.

13:40 Ragna Orbe, Karakterisering av REE-förande mineral från Flintgruvan - en sydlig utlöpare av Falufältet i norra Bergslagen?

14:00 Mandana Farvardini, The sedimentological distribution of Upper Brent, Oseberg field, North Sea

14:20 Alexander Mannelqvist, Paleontology and sedimentology of the Alum Shale Formation at Björnberget, Västerbotten County, Sweden.

14:40 Paus

15:00 Johannes Eriksson, Snömodellering med avsikt på höjdfördelning kring Kultsjöns avrinningsområde.

15:20 Sara Wiklund, Long-term glacier mass balance of Nordenskioldbreen, Svalbard.

15:40 Martin Sellergren, Lokala skillnader i lufttemperatur på ön Mefjärd.

16:00 Slut dag II

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24