Erik Magnusson vinner pris för bästa masteruppsats

2016-06-07

Priset för 2016 års bästa masteruppsats vid Institutionen för geovetenskaper går till Erik Magnusson. Hans uppsats med titeln "Temporal evolution of historic mafic lavas from Fogo, Cape Verde" imponerade stort på juryn. 

Erik fick sin utmärkelse under avslutningsmiddagen med resten av klassen i masterprogrammet i geovetenskap. 

Eriks arbete stod ut som särskilt väl genomfört med utomordentlig vetenskaplig kvalitet och stringens. Han levererade dessutom en mycket professionel presentation. Flera andra studenter stod ut som utmanare till priset, med framstående uppsatser och presentationer. Framförallt Lena Ehwald (naturgeografi) Cecilia Bayard (naturgeografi) Sanna Lindberg (hydrologi), Corentin Loron (Paleobiologi) och Fábian Martínez (hydrologi) får därför ett extra erkännande. 

Grattis Erik, och lycka till med karriären! 


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24