Ny prefekt vid institutionen

2016-08-10

Foto: Börje Dahrén

I juli tillträdde vår nya prefekt Christopher Juhlin. Läs en kort intervju Chris här nedan! 

Du började som prefekt för institutionen för geovetenskaper den 1:a juli 2016. Hur har arbetet hittills varit?

Det har varit mycket att sätta sig in i och mycket nytt. Jag har redan fått se institutionen från en annan synvinkel.

Du är professor i geofysik vid institutitionen. Vad handlar din forskning om?

Vi försöker avbilda strukturer i berget genom att utföra geofysiska mätningar på ytan och i borrhål. Tillsammans med geologisk och annan information kan vi få en bättre förståelse för dessa strukturer och processer i berget. Exempel när det gäller att avbilda strukturer är att följa förkastningszoner från ytan flera kilometer ner i berggrunden eller kartlägga skollorna i fjällkedjan med hjälp av seismiska metoder. Ett exempel på en process som vi studera med geofysik är att följa hur injekterad koldioxid utbreder sig i en saltvatten akvifär på ca 600 m djup vid Ketzin i norra Tyskland.

Vad hoppas du kunna bidra med som prefekt?

Jag hoppas kunna fortsätta arbetet som förra prefekten initierade med att öka samarbetet mellan programmen. Med ökat samarbeta kan vi få en starkare institutionen, både inom universitetet och jämfört med våra konkurrenter utanför. Jag vill försäkra att det går smidigt att söka externa medel och hjälpa forskare hitta nya finansiärer för sina projekt. Vi ska vara öppna för nya möjligheter inom forskning, undervisning och samverkan.

Vad ser du som den största utmaningen just nu?

Jag tror den största utmaningen för institutionen kommer att vara att öka våra intäkter av externa medel. Det gäller att få alla med och bidraga till detta. 

Vad är roligast med ditt nya uppdrag?

Hittills har det roligaste varit att få en bättre inblick i hur institutionens ekonomi fungerar och följa upp halvårsbokslutet. Jag ser också fram emot att representera institutionen innanför och utanför universitetet. Jag tycker vi har en institution vi kan vara stolta över.

/Börje Dahrén

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24