Två forskare belönas av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala

2016-09-02

Christopher Juhlin och Jaroslaw Majka med sina diplom. Foto Börje Dahrén

Vid Kungliga Vetenskaps-Societetens årliga prisceremoni, där några av de mest framstående forskarna vid Uppsala universitet belönas, återfanns detta år två forskare från Institutionen för geovetenskaper. Priset delades ut vid en ceremoni i Museum Gustavianum tisdag 30 augusti. Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sveriges äldsta vetenskapliga akademi. 

Professor Christopher Juhlin erhöll Thuréus-priset i klassen fysik-matematik samt en prissumma på 100 000 kr för sina framstående geofysikaliska studier av strukturer och processer i jordskorpan. Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren

och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Det Bergstedska priset med en prissumma på 25.000 kr till docent Jaroslaw Majka. Priset inrättades redan 1829 av statsmannen Erik Bergstedt och skall enligt statuterna tilldelas ”någon yngling, som utmärker sig genom snille och särdeles framsteg i Chemie, Experimental-Physik och Geologie” –  en beskrivning som passar synnerligen väl in på just doktor Majka! Jaroslaw Majka får priset för sin nydanande tolkning av fältobservationer och petrologiska behandling över den skandinaviska fjällkedjans utveckling.

Läs mer här: http://www.vetenskapssocietetenuppsala.se/

/Börje Dahrén


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24