Auli Niemi får Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris

2016-09-16

foto: Börje Dahrén

Auli Niemi, professor i grundvattenmodellering vid institutionen för geovetenskaper, har tillsammans med Anders Hagfeldt, solcellsforskare och gästprofessor vid institutionen för kemi, utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902. 

Auli Niemi är professor i grundvattenmodellering vid Uppsala universitet. Hon är en av de ledande forskarna i Europa med fokus på geologisk lagring av koldioxid och en av universitetets mest framgångsrika forskare inom EU:s sjunde ramprogram. Hon har koordinerat det stora programmet Mustang och är en aktiv partner i ytterligare ett stort antal stora EU-projekt. Auli Niemis forskning har bland annat handlat fokuserat på att utveckla riktlinjer, metoder och verktyg för att karaktärisera platser för långtidslagring av koldioxid i havsbottnar – baserat på grundläggande vetenskaplig förståelse av de underliggande processerna. Hon är aktivt i energirelaterade diskussioner på europeisk nivå och expert i ett flertal nationella och internationella kommittéer inom fältet.

Anders Hagfeldt är professor i fysikalisk kemi och en av världens främsta forskare på solceller, speciellt så kallade Grätzelcelller. Dessa består av nanostrukturerade oxider som aktiverats med hjälp av färgämnesmolekyler. Hagfeldt har byggt upp en världsledande grupp i Uppsala som lyckats öka verkningsgraden avsevärt på dessa solceller. Han har utsetts till världens hundra mest citerade material forskare under förra årtiondet och var 2015 bland de en procent mest citerade forskarna inom ämnet kemi. Anders Hagfeldt är sedan 2014 verksam som professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz.

Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

För frågor, kontakta prisnämndens ordförande Kristina Edström, tel: 108-471 37 13,kristina.edstrom@kemi.uu.se, eller pristagarna: Auli Niemi, tel: 070-1679233,auli.niemi@geo.uu.se samt Anders Hagfeldt, tel: 072-741 54 45,anders.hagfeldt@kemi.uu.se

Anneli Waara


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24