Magmans rörelser avslöjar vulkanens kommande utbrott

2016-10-07

Foto: "1999 crater", rbairdpccam (CC BY-NC 2.0) https://flic.kr/p/H6gJy

Geologer från Uppsala universitet har spårat magmans rörelser under vulkanen Mt. Cameroon, vilket kommer att vara till hjälp för framtida arbete med att övervaka vulkanen. Läs mer här, och i artikeln som som är publicerad i Scientific Reports.

Mt. Cameroon är en av Afrikas största och farligaste vulkaner, vars utbrott utgör en påtaglig risk för en halv miljon innevånare som bor runt om vulkanen. En grupp forskare från Uppsala universitet har nu studerat vulkanens underliggande magmasystem för att förstå vulkanen bättre och på så vis kunna tyda de tidiga varningsignalerna innan framtida utbrott. 

Genom att studera kristaller i lavan från utbrotten 1999 och 2000 kan forskarna se spår av ett komplext magmasystem under vulkanen. 

– I vår rekonstruktion av magmasystemet kan vi se att magma förvaras dels på stort djup i den nedre delen av jordskorpan, men också i små "fickor" högre upp, närmare jordytan. De här små magmafickorna i den övre jordskorpan verkar förflytta sig uppåt under tiden alldeles innan utbrott, och vi tror att detta är en tydlig signal som avslöjar när vulkanen närmar sig ett utbrott, säger Harri Geiger, doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. 

Resultaten visar också att det är viktigt att förstå vad som händer i tidsperioden mellan utbrott. Då stiger magman från djupet upp mot den övre delen av jordskorpan, där den förändras och blir mer explosiv. Det förklarar varför långa uppehåll mellan utbrott ökar risken för mer explosiva och farligare utbrott, i still med Eyjafjallajökull på Island 2010.

– Problemet med övervakning av vulkaner är att det är lätt att kolla efter signaler, men svårt att veta vilka signaler som är relevanta! Vårt budskap till de som övervakar Mt. Cameroon är att de ska fokusera på seismiska signalerna från magma som stiger uppåt från cirka 20 km djup. När det händer är det stor risk att ett utbrott är nära förestående, säger Abigail Barker, en av forskarna bakom studien.  

– Det är mycket möjligt att de ytliga magmafickorna vi ser i vår studie är ett vanligare fenomen än man tidigare trott, vilket kan vara viktigt i övervakningen av andra vulkaner i andra delar av världen. Till exempel så tror vi att dessa resultat har implikationer för liknande vulkaner på Island, Kap Verde och Kanarieöarna, säger Harri Geiger

Kontaktuppgifter: 
Abigail Barker, tel: + 46 18-471 2552, e-mail: Abigail.Barker@geo.uu.se
Harri Geiger, tel: + 46 760699881, e-mail: harri.geiger@geo.uu.se

Läs hela artikeln här (open access!) 
Geiger, H. et al. Locating the depth of magma supply for volcanic eruptions, insights from Mt. Cameroon. Sci. Rep. 6, 33629; doi: 10.1038/srep33629 (2016).http://www.nature.com/articles/srep33629

Läs mer om forskningen vid Mineralogi, Petrologi och Tektonik.

/Börje Dahrén


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24