Frances Deegan får pris av Geologiska föreningen

2016-11-09

Bang! Scanning electron microscope image of an experiment showing how CO2 bubbles are released when
magma comes into contact with limestone (source: F.M. Deegan)

Frances Deegan tilldelas Geologiska Föreningens Bergströmspris till unga forskare för 2016!

Frances Deegan tilldelas priset för hennes framgångsrika forskning kring vulkaniska processer. Frances har använt sofistikerade mättekniker för att kvantifiera interaktionen mellan volatiler (speciellt CO2) och magma. Hon har jobbat med vulkaner i Italien, Indonesien och Kanarieöarna, och studerar hur magmatism, speciellt i större vulkaniska områden (large igneous provinces), påverkar atmosfärens kemi. Frances är expert på hur karbonaterna i jordskorpan fungerar som en del av kolets kretslopp. Priserna delas ut den 10 november i Uppsala, i samband med att Årets geolog utses. Programmet är ett samarrangemang med Naturvetarna. Se hela programmet för dagen på denna länk.

Mt Merapi. En av de vulkaner som Frances specialiserat sig på. Foto: Börje Dahrén

Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24