Studentdelegation till COP22

2016-11-07

Hela studentdelegationen till COP22. Foto: Börje Dahrén

Nästa vecka börjar COP22, det årliga klimatmötet. Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet sänder en studentdelegation till Marrakech i Marocko. 

Inför klimatmötet i Paris 2015 (COP21) startade förra årets Zennströmsprofessor Doreen Stabinsky Uppsala University Climate Change Platform (UUCCP) med syfte att aktivt delta vid internationella klimatmöten. Nu åker delegationen för andra gången, och i år är det dubbelt så många studenter som 2015. Delegationen representerar de inte bara Sverige och Uppsala universitet, utan även studenternas hemländer Brasilien, Tyskland, Storbritannien, Australien, Chile, Österrike, Finland och USA.

Vi träffar några av de 14 studenter som ingår i delegationen för att ställa några frågor. Hannah Sutton är utbytesstudent från Australien, Guy Finkill från England läser masterprogrammet i hållbar utveckling, och Lisa Plattner är studentamanuens på CEMUS.

Vad hoppas ni få ut av konferensen?

Vi satsar på att bilda nätverk och knyta kontakter med organisationer och andra studentgrupper. Vi har redan samarbeten med studenter från Maine, Michigan, Hawaii, Utrecht, Nya Zeeland, Canada, och listan växer hela tiden. Vi ska också träffa representanter från Friends of the Earth och 350.org som är två mycket inflytelserika miljöorganisationer.

Hannah Sutton, Guy Finkill och Lisa Plattner berättar om sina planer för COP22. Foto: Börje Dahrén

Vilken är studenternas roll vid mötet?

Vi vill fungera som en länk mellan de stora konferenserna och globala sammanhangen, ned till det lokala och personliga. Vi kommer att fokusera på att bevaka de stora länderna och regionerna för att se i vilken riktning de rör sig. Det blir t.ex. intressant att se om EU tar en ledande roll eller inte, och hur diskussionen om klimaträttvisa mellan nord och syd kommer att se ut. Vi kommer också att hålla ett öga på frågor som specifikt rör de fattiga länder och regioner som är underrepresenterade vid konferensen.

Varför är det viktigt för studenterna och för Uppsala universitet att vara på plats i Paris?

Det är viktigt att forskningsinstitutioner och studenter är representerade på konferensen. Många forskare är redan aktiva genom arbetet i ICCP, men vi måste även vara med där besluten tas. Många av oss kommer att jobba aktivt med de här frågorna under kommande årtionden, till skillnad från de som fattar besluten idag.

Vad tror ni resultatet blir av klimatmötet?

Vi har tyvärr inte så höga förhoppningar på resultatet av denna konferens. Allting sker i skuggan av förra årets möte i Paris, och även om mycket återstår att göra så blir det nog svårt att få till nya stora överenskommelser denna gång. Men det är viktigt att inte tappa momentum, bara på grund av förra årets små framgångar.

Kevin Anderson, Zennströmsprofessor i klimatledarskap, väljer att ta tåg istället för flyg. Hur ska ni ta er till Marrakech?

Vi gör på lite olika sätt. Några av oss åker tåg, och några tar flyget – då givetvis med klimatkompensation. Men nio av oss åker ned med en minibuss. Vi har räknat ut att CO2-utsläppet per person i minibussen blir 0,17 ton CO2, jämfört med 2,10 ton CO2 per person om vi alla hade tagit flyget istället. Något vi vill poängtera här är att tyvärr så är inte flygalternativet bara snabbare och smidigare, utan också betydligt billigare än att åka minibuss, tåg och färja. Närmare bestämt 15000 kr dyrare. Det är verkligen en utmaning att minska samhällets flygberoende så länge andra transportmedel är både svårare och dyrare. För att ha möjlighet att välja det dyrare alternativet lanserade vi därför en crowdfundingkampanj som nu har uppnått sitt mål!

På onsdag lämnar minibussen Uppsala, och vi kan följa resan på deras blogg 

Den 11 november sker en liverapportering från konferensen i stadsbiblioteket. Anmäl er här

Här är den officiella hemsidan för COP22.

/Börje Dahrén


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24