Alumnintervju - Jenny är hydrogeolog

2017-04-27

foto: Jörgen Nilsson

Jenny Johansson tog examen i geovetenskap från Uppsala universitet 2013, och jobbar idag som hydrogeolog på konsultfirman Bergab i Stockholm. Läs mer om Jenny och hennes karriär hittills i intervjun här nedan. 

Hej Jenny! När tog du examen, och vad har du gjort sedan dess?

Samtidigt som jag skrev på min masteruppsats arbetade jag som amanuens, då främst som kommunikatör för DiaNa men även som fältassistent. När jag presenterat min masteruppsats i september 2013, fortsatte jag jobba som amanuens och DiaNA-kommunikatör. Det arbetet innebar kommunikationsutveckling inom naturvetarutbildningarna men även fält- och labbassistentjobb och rent administrativa tjänster. Som amanuens arbetade jag fram till 30 november 2013 och började sedan den 2 december samma år att jobba som hydrogeolog på Bergab.

Du läste både kandidat- och masterprogrammet i geovetenskap. Vilken nytta skulle du vilja säga att du haft av din utbildning? 

– Utbildningen har gett mig en bred och stabil grund att stå på och med vidareutbildningen på mastersnivå lärde jag mig också vikten av att kunna kommunicera min kunskap med andra, vilket är en otroligt viktigt del i min yrkesroll. geovetare är extra bra på att hantera stora informationsmängder och sedan lyfta fram det som verkligen betyder något. geovetare behövs till de många infrastrukturprojekt som planeras och efterfrågan ökar i takt med större krav gällande miljö, klimat och hållbarhetstänk. 

Vad fick dig intresserad av ämnet geovetenskap?

– Geovetenskap är framförallt en rolig och nyttig utbildning som tar upp det viktigaste vi har idag, vår jord. Om vi ska kunna ta hand om den på rätt sätt behövs fl er geovetare i byggbranschen eller på en tillsynsmyndighet. en geovetare bidrar alltid till en bättre värld, ett steg i taget!

Hur ser din arbetsvardag ut? 

– Jag arbetar mycket i projektform där jag bland annat utför hydrogeologiska undersökningar och följer upp tillståndsvillkor gällande vattenverksamhet. Jag kan fördela min arbetstid mellan fält och kontor vilket jag trivs otroligt bra med och jag arbetar med allt från stora infrastrukturprojekt så som citybanan i stockholm till hydroundersökningar för gruvindustrin i norra sverige. 

foto: Carina Bakke

Vilka utbildningar är vanligast bland dina kollegor?

Många av oss på Bergab har en naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning i grunden. Här jobbar alla typer av geologer (berggrund, hydro, kvartär samt naturgeografer), bergtekniker, agronomer och flera typer av ingenjörer, bland annat inom miljö och vatten samt samhällsbyggnad. På Bergab finns tre olika avdelningar; Berg, Hydro samt Tillstånd och MKB. Vi samarbetar mycket över gränserna och tar tillvara de kunskaper som vi har från respektive område.

Vilket är ditt bästa minne från studietiden på Geocentrum? 

Mina bästa minnen från Geocentrum och utbildningen är nog alla fältmoment vi hade förmånen att åka på. Jag gillade verkligen att vara ute i fält och se det teoretiska på riktigt i verkligheten. Det ger en helt annan förståelse som jag tycker är viktigt, och framförallt användbar. Jag minns även de röda sofforna över entrén, det blev min och mina vänners ”vardagsrum” i många år. Ifrån de sofforna kanske mina sämsta minnen kommer också, med tanke på hur många timmar man spenderade där, tentapluggandes.

Är det något av projekten du arbetat med på Bergab som du är extra stolt över att du varit del av?

Då skulle jag nog välja att lyfta fram Citybanan i Stockholm! Citybanan är en 6 km lång tågtunneln genom Stockholm. Till sommaren är den klar och den 10 juli i börjar pendeltågtrafiken att rulla genom tunneln. Det har varit en otrolig resa och ett enormt infrastrukturprojekt att vara en del av. Det har varit häftigt att se arbetet gå framåt under de snart fyra åren som jag varit inblandad i projektet. Bergabs del av projektet har varit att hantera hydrogeologifrågor samt uppföljning av tillståndsvillkor gällande vattenverksamhet.

Har du något tips till nuvarande studenter?

Mitt tips till nuvarande studenter skulle nog vara att ta tillvara på studietiden men ändå försöka ha en plan framåt. Jag visste tidigt vilken inriktning jag ville gå och vad jag ville få ut av utbildningen, därför kunde jag också lättare anpassa mina studier till det. Studietiden är också ett utmärkt nätverk, vilket man märker nu när man kommer ut på arbetsmarknaden och träffar gamla studiekamrater, vilket är roligt. Det ska man ta tillvara på!

Läs mer om Bergab här

Ta kontakt med Jenny på LinkedIn!

/Börje Dahrén 


Nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2023-04-24