Alireza Malehmir leder H2020-projektet Smart Exploration

2017-11-06

Horizon 2020 beviljar €5 miljoner till det stora forskningsprojektet Smart Exploration koordinerat av Professor Alireza Malehmir. 

Teknologisk utveckling och tillväxt i Europa är direkt beroende av fortsatt tillgång av vissa kritiska råmaterial, och minst 30 miljoner jobb beräknas vara direkt kopplade till branschen. I projektet Smart Exploration deltar 27 partnerorganisationer från 11 länder under ledning av professor Alireza Malehmir vid Uppsala universitet i en gemensam kraftsamling för att utveckla kostnadseffektiva och miljövänliga verktyg och metoder för prospektering av mineralfyndigheter runt om i Europa.

Nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2023-04-24