Professor emeritus Erik Eriksson fyller 100 år!

2017-12-13

Stora gratulationer till professor emeritus Erik Eriksson som firade sin 100-årsdag den 9 december! 

Tre av våra lite mer mer juniora emeritusprofessorer besökte och gratulerade Erik på 100-årsdagen: Hans Annersten (mineralkemi och petrologi), Allan Rodhe (hydrologi) och Sven Halldin (hydrologi). På bilden syns de tre tillsammans med familjemedlemmar. Förutom av släkt och kollegor fick Erik telegram från KVA (där han är ledamot) samt från kungen och drottningen.

Erik är en av de få levande giganterna i Linnés och Celsius anda med mycket bred vetenskaplig bildning och förmåga att bredda över många olika ämnesgränser under sin karriär. Han började som bondpojk i Jämtland innan han via lantbruksskola i Skåne kom till dåvarande lantbruksuniversitetet där hans insikter i marklära gled över till insatser inom markkemi. Han uppmärksammades där av SLUs statistikprofessor Matérn och gjorde flera matematisk-statistiska insatser. När Eriks rykte växte ytterligare värvades han av professor Rossby till meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet där han disputerade på en avhandling om den atmosfäriska koldioxidens inverkan på havsytans nivå, detta var långt innan klimatet blivit ”hett” inom vetenskap och politik. Sedan bar karriären av till IAEA i Wien där han utvecklade isotopvetenskapen bl.a. inom hydrologin. Så när Sveriges alla vattenrelaterade lärostolar på 1970-talet, efter den internationella hydrologiska dekaden (IHD), insåg att det var hög tid att skapa en svensk lärostol i vetenskaplig hydrologi blev det Uppsala som fick stafettpinnen och den löste man genom att kalla Erik som förste innehavare av professuren (det var mycket ovanligt att folk kallades till en lärostol; detta förutsatte en excellens långt utöver det vanliga).

Erik är den enda levande hydrolog som förärats en plats i webbplatsen ”History of hydrology” och också en av de få vetenskapsmän som kommit in i Nationalencyklopedin före sin död.

Ett fyrfaldigt leve för hundraåringen! 


Nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2023-04-24