Krympande glaciärer påverkar vattentillgång

2018-01-23

foto: Sergey Marchenko

I en ny artikel i Nature Climate Change visar vår gästprofessor Regine Hock hur de krympande glaciärerna även påverkar våra globala vattentillgångar. 

Stora områden på många platser runt om i världen är i hög grad beroende av tillskottet av sötvatten från smältande glaciärer. När glaciärerna krymper får kan det få stora konsekvenser för vattentillgången globalt. Hittils har globala studier om detta saknats, men detta åtgärdas nu med denna studie, där Matthias Huss och Regine Hock studerat och modellerat vattenflödet från 56 stora avrinningsområden som är delvis beroende av glaciärer, fram till år 2100. 

Forskarna visar att glaciärerna i nära hälften av de studerade avrinningsområdena redan krympt så mycket att vattentillgången framöver kommer att minska stadigt. För de resterande glaciärerna kommer vattenflödena först att öka tills det så kallade "peak water" uppnås, och därefter kommer vattentillgången även där att minska. 

Enligt modellen tros de studerade glaciärerna minska sin volym med mellan 29 till 85 %, beroende på hur stora klimatförändringarna blir. Vid slutet av århundradet förväntas en minskning tillgången av smältvatten med 10% under en eller flera månader av smältsäsongen i en tredjedel av avrinningsområdena 

År 2100 förväntas en tredjedel av avrinningsområdena ha upp 10% lägre vattentillgång under en eller flera månader under våren och sommaren, då vattnet är som mest centralt för jordbruk. Därför är det behöver vi se över och implementera ett mer hållbart utnyttjande av vattenresurserna i dessa områden i god tid.


Nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2023-04-24