Forskarprofilen. Professor Anna Rutgersson

2017-09-21

”Det finns mycket att arbeta med, både nationellt och globalt, för att skapa en bättre värld för våra barn och barnbarn”, säger Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper och rektorsråd för hållbar utveckling. Foto: Mikael Wallerstedt

Anna Rutgersson vill skapa mötesplatser och engagemang för hållbar utveckling. Med det nyinrättade hållbarhetsrådet hoppas hon att det blir enklare att nå ut till hela universitetet.

(Denna artikel publicerades först i Uppsala universitets tidning Universen, nr 4 2017)

Den här junidagen är det ganska tomt på institutionen för geovetenskaper. Dörren är låst och de enda som syns till är några byggnadsarbetare som passar på att renovera när många är lediga. Anna Rutgersson är dock på plats i sitt tjänsterum en trappa upp i huset någon vecka till innan även hon tar semester.

– Min utbildningsväg har varit ganska rak, allt har fallit på plats efterhand, man kan säga att det rullat på. Att det blev just meteorologi och klimatforskning känns inte konstigt alls, jag är en problemlösare och klimatförändringar genererar problem, säger Anna Rutgersson.

Uppdraget som rektorsråd för hållbar utveckling har Anna Rutgersson haft i cirka ett och ett halvt år. Tanken är att hon ska ägna 25 procent av arbetstiden åt det, resten går åt till ordinarie arbete på institutionen.
– Rollen skulle kunna ta all min tid och mer därtill, men för mig är det lagom med 25 procent. Jag ser som min uppgift att skapa mötesplatser och engagera andra, säger hon.

Hittills har uppdraget som rektorsråd genererat många diskussioner med forskare, universitetets ledning och andra intressenter och i höst inrättas ett hållbarhetsråd med vetenskapsområdes-, universitetsförvaltnings- och studentrepresentanter.
– Det har varit både bra och mindre bra att hittills ha varit relativt ensam i den här rollen och att kunna påverka hur verksamheten bör organiseras. Att arbeta med det nya hållbarhetsrådet kommer att innebära en dialog på hög nivå och att det också blir betydligt enklare att nå ut i hela organisationen och att inspirera till tvärvetenskapliga samarbeten.

Det pågår mycket forskning inom hållbar utveckling vid universitetets olika avdelningar och institutioner. En del av rektorsrådets uppdrag är att försöka samla resurserna och initiativen för att samarbeta mer och bättre, både inom och utom universitetet. En utmaning är att smalna av frågorna och koncentrera sig på några specifika områden istället för att försöka hitta lösningar på allt.
– Ett förslag skulle kunna vara ett universitetsövergripande forskningsinitiativ tillsammans med kommunen som gäller hållbar stadsutveckling. Eller hållbara vattenresurser, eller global hälsa! Det finns mycket att arbeta med, både nationellt och globalt, för att skapa en bättre värld för våra barn och barnbarn, säger Anna Rutgersson entusiastiskt.

Som forskare är hon van att fundera och noga planera innan ett projekt sjösätts. Det gäller att undersöka hur saker hänger ihop så att man inte orsakar större skada än nytta.
– Vi får inte glömma vikten av förarbetet. Att göra en insats som är bra för en sak kan vara dåligt för något annat så det gäller att satsa tid och möda på ett systemtänkande analysarbete, avslutar Anna Rutgersson.

text: Birgitta Sinder Wilén

Professor och rektorsråd

Titel: Professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, tillika rektorsråd för hållbarhetsfrågor.

Bor: I Stenhagen med man och två söner.

Fritidsintressen: Åka skidor, paddla, segla och vandra. Vara ute i naturen helt enkelt.

Nyligen läst bok: Swede Hollow, Ola Larsmos senaste. Läser gärna även samma böcker som barnen, det är kul att ha lite koll på ungdomslitteraturen.

Gör mig glad: Barnen, härliga naturupplevelser.

Gör mig arg: Onödigt krångel, när människor inte är lösningsorienterade.

Styrka: Bra överblick, problemlösare.

Svaghet: Svårt att säga nej.

Ville bli när jag var liten: Lärare - som mamma.


Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24