Malgorzata Moczydlowska-Vidal

2018-07-10

Professor i tillämpad paleontologi ser tillbaka på en lång och rik forskarkariär.

Malgorzata Moczydlowska-Vidal.

Malgorzata föddes i Warsava där hon växte upp och sen studerade. Intresset har alltid funnits för naturkunskap. Biologi, fysik och geologi. Lagom till hon fick sin masterexamen i paleontologi så uppstod ämnet mikropaleontologi. Institutionen för geologi ville utveckla ämnet och skapade en tjänst som sen Malgorzata fick och behöll fram till 1985.

Den stora fascinationen för mikropaleontologi handlar om hur kemin kommer in i paleontologin. Hur organismers interagerande med varandra styr den kemiska sammansättningen i lämningar och i bergarter. Och framförallt hur detta öppnar upp möjligheten att spåra hur livet såg ut på jorden även innan de flercelliga djurens uppkomst.

Universitetet i Warsava hade under 80-talet kontakt med forskargrupper både i Moskva och Los Angeles. Detta var något unikt i en värld präglad av det kalla kriget mellan väst- och östblocket. Professor Moczydlowska-Vidal fick tillgång till båda sidors kunskap och forskningsmetoder. Samarbetet med University of California (UCLA) ledde till att Bill Schopf bjöd över henne till Los Angeles som Senior Research Fellow vid Center for the Study of the Evolution and the Origin of Life.

Erfarenheterna från både öst och väst tog Malgorzata med sig till neutrala Sverige 1988. Som doktorand drog hon stor nytta av detta och delade med sig av det vid universitetet i Lund där hon sedan doktorerade i geologi. Nästa steg i karriären gick till Uppsala med en forskartjänst i historisk geologi och paleontologi. Malgorzata utsågs till Professor i mikropaleontologi, en tjänst hon sen innehaft fram till sin pension nu 1 augusti 2018.

Under sin karriär har Malgorzata upplevt mycket konkurrens mellan stora egon inom forskarvärlden genom åren. De mesta konflikterna har handlat om motstående teorier och väldigt olika tolkningar av fakta. Själv har hon alltid tilltalats av att möta unga nya forskare som förutsättningslöst tar sig an nya områden och ständigt gör nya tolkningar. Betydande forskningsplatser och utgrävningar genom åren har varit Finnmark, China och Sibirien.

Expeditionerna till Sibirien var tuffa. Utgrävningsplatserna var väldigt svårtillgängliga men resultatet och erfarenheterna mycket givande.

Största framsteget inom forskningsområdet tycker hon har varit att man förenat paleobiologi med andra discipliner och tagit in kemi, biologi och evolutionsforskning i arbetet för att skapa mer och mer heltäckande teorier om livets uppkomst.

Hon tror att i framtiden kommer man att använda mikropaleontologi ännu mer för att ta reda på livets ursprung. Med det kommer också farsinationen av kopplingen till astrobiologi. Att använda kunskapen om livets uppkomst på jorden för att se vad andra planeter har för förutsättningar för liv. Nu när Malgorzata går i pension har hon framför sig att avsluta och sammanställa ett stort arbete på Visingsö. Ett projekt hon är glad att kunna ägna mer tid till nu när plikterna kopplade till anställningen försvinner. Det finns även arbete i Spanien att utvärdera och knyta ihop. Plus ett pågående projekt i Australien. En undersökning av lämningar från Ediacara-åldern. Från den tiden har man hittat spår av de tidiga flercelliga organismerna. Definitionsmässigt de första egentliga djuren.

Institutionen och alla kollegor tackar Professor Malgorzata Moczydlowska-Vidal för hennes fantastiska insats för forskningen och bidraget till institutionens framgångar.

fakta:

  • 1951          Föddes  i Warsava
  • 1975          Masterexamen i paleontologi vid Warsavas universitet
  • 1986          Senior Research Fellow, University of California (UCLA)
  • 1989           Doktorerade i geologi i Lund
  • 1992           Forskare i historisk geologi och paleontologi vid Uppsala universitet.
  • 1995           Docent
  • 1997           Lektor.
  • 2001           Professor i mikropaleontologi.

text och foto:

Karl Åstrand

Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24