Ny bok om Alnös geologi.

2018-08-15

The Alnö Carbonatite Complex, Central Sweden

En geoguide från förlaget Springer

Skriven av Peter Kresten and Valentin Troll.

Peter Kresten är gästprofessor på Uppsala universitet. Han är också pensionerad statsgeolog från SGU och bor nu åter i sitt hemland Österrike.

Valentin Troll är professor vid Institutionen för geovetenskap UU, Mineralogi Petrologi och Tektonik.

Professor Kresten började studera Alnö 1977. Författarna kom i kontakt med varandra för några år sedan när professor Troll också började arbeta på Alnö.

Boken riktar sig till geologer, petrologer och studenter i dessa ämnen. Det finns en ordlista och lite grundläggande material i boken för att hjälpa läsaren igång. Men för att fullständigt förstå alla detaljer är en del bergskunskap fördelaktig.

Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24