Jordskalvet i Gävle 20 oktober

2018-10-23

Ett jordskalv med magnitud 3,0 inträffade kl 13:57 den 20 oktober i de norra delarna av Gävle. Jordskalvet skedde relativt grunt, på ca 5 km djup, och kändes rejält i närområdet, som en kraftig stöt och/eller med ett skarpt ljud. Vi har fått in ett trettiotal rapporter till SNSN (Svenska nationella seismiska nätet), alla från Gävle eller i närheten av Gävle. Skalvet har därmed inte känts så långt bort. 22 oktober inträffade ett mycket litet efterskalv kl 10:36. Det mätte bara magnitud 0.4 men har uppfattats av åtminstone en person.

Skalvet norr om Gävle var det fjärde skalvet i år i Sverige med magnitud 3 eller större. De tidigare var skalven utanför Boden i februari, med magnitud 3,1, utanför Skara den 23 juni med magnitud 3,2 och skalvet söder om Kalix den 27 juni med magnitud 3,3. Vi har ett till två skalv över magnitud 3 per år i Sverige i genomsnitt, men det varierar lite upp och ner. 2013, 2011 och 2006 hade vi inga skalv av den storleken medan vi 2015 också hade 4 stycken.

Det finns inget som tyder på att antalet större, eller mindre, jordskalv i Sverige ökar med tiden. Jordskalven styrs av de tektoniska plattornas rörelse över jordytan, och de rörelserna ändras inte mycket på flera miljoner års sikt. Spänningarna som plattrörelsen skapar i den svenska jordskorpan utlöser dock inte skalv i en helt jämn ström utan ibland är det lite fler, och ibland lite färre.

De flesta jordskalv i Sverige sker längs Norrlandskusten från Gävle till Haparanda och i ett område runt Vänern. De lite större skalven sker i huvudsak också i dessa områden, men ibland på helt oväntade platser, som tex skalvet med magnitud 4,1 söder om Sveg 2014. Chansen, eller risken, att ni får ytterligare ett lite kraftigare skalv i Gävle är mycket, mycket liten. Det troligaste är att det sker någon annanstans.

Se seismiskt data från svenska jordskalv på SNSN.

text: Björn Lund seismolog

Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24