Nytt mineral uppkallat efter professor vid Institutionen för geovetenskaper.

2018-11-14

Ryska forskare har upptäckt ett nytt mineral i en manganmalm från Namibia och namngett det efter Erik Jonsson.

Det nya mineralet "erikjonssonit" har upptäckts och karakteriserats av en forskargrupp ledd av Nikita Chukanov vid Ryska Vetenskapsakademin. Mineralet, som hittats i malm från Kombatgruvan i Namibia, har i en nyss utkommen publikation officiellt godkänts av IMA (International Mineralogical Association)  – den internationella vetenskapliga sammanslutning som granskar nya mineralupptäckter.

Mineralet har fått sitt namn efter statsgeologen Erik Jonsson vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), tillika adjungerad professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Det är första gången på närmare fyrtio år som en SGU-geolog får ett mineral uppkallat efter sig.

Det nyupptäckta mineralet är en vanadinrik bly-oxyklorid som påträffats i manganmalm från Kombatgruvan i Namibia, sydvästra Afrika. Typprovet som mineralet upptäckts i finns nu i samlingarna vid Fersmanmuseet i Moskva.

Kombatgruvan har genom åren stått för flera mineralupptäckter, och är intressant nog mineralogiskt besläktat med den internationellt mest kända svenska mineralförekomsten, Långban i östra Värmland. Just mineral inom familjen bly-oxyklorider är bland de mer karakteristiska för Långban och besläktade förekomster i Bergslagen. Kombatgruvan, vilken främst brutits på koppar, ligger för närvarande stilla, men långtgående planer på en nystart finns sedan en tid tillbaka.

Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24