Den första högupplösta kartan över alla världens flodslätter

2019-01-23

Världskarta med utmärkta flodslätter.

En internationell forskargrupp presenterar nu den första högupplösta kartan över hela världens flodslätter. Att identifiera områden som kan komma att översvämmas är avgörande både när det gäller utveckling och skydd av landområden i närheten av bebyggelse. Forskargruppen presenterar också ett öppet tillgängligt verktyg som kan användas för att kartlägga flodslätter. Artikeln är publicerad i tidskriften Nature Scientific Data.

Verktyg för att följa hur floder formar landskapet är av stor vikt för socioekonomisk tillväxt. Att identifiera gränserna för flodslätter (områden som riskerar att svämma över) är ett viktigt steg för alla urbana och miljömässiga skydds- och utvecklingsplaner.

Bedömningen av markområden i anslutning till en flodslätt utefter vilken risk området löper att översvämmas (floodplain zoning) görs vanligen genom att simulera effekten av översvämningens utbredning genom komplexa hydrodynamiska modeller. Osäkerheten kring indata och utdata förknippade med den typen av modellering är välkända och trots att det nu är möjligt att skapa modeller för globala översvämningsrisker så har det hittills inte funnits någon enhetlig struktur för global kartläggning av flodslätter.

Nuförtiden kan dock olika tekniker för fjärranalys förse oss med högupplösta dataset med bilder och kvantitativa data om jordens morfologiska landskap, jordmån och markegenskaper på en global skala.

Ett internationellt forskningsprojekt, där bland annat Giuliano Di Baldassarre, professor vid Uppsala universitet varit med, kan nu presentera den första högupplösta heltäckande och enhetliga kartan, eller modellen, över jordens flodslätter. Genom att använda ett snabbt geospatialt processverktyg tillsammans med globala topografiska dataset så kan flodslätternas gränser med sin unika morfologi identifieras. Det verktyg som forskargruppen tagit fram och använt i sin studie, GFPLAIN, är nu också släppt. Det är fritt tillgängligt och gör det möjligt för forskare och andra som arbetar med dessa frågor att själva göra regionala topografiska dataset och få fram flodslätters utbredning på sekunder eller minuter.

- När man betraktar satellitbilder av områden med rinnande vatten kan man tydligt urskilja flodslätternas gränser på grund av deras unika form och färg. Dessa unika egenskaper är kopplade till vattendrivna erosions- och depositionsprocesser som huvudsakligen associeras till historiska översvämningshändelser. Vi fann och utnyttjade principen att topografiska dataset implicit innehåller information om flodslätternas utsträckning. Vi har nu släppt både den första geomorfiska modellen av jordens flodslätter och ett lättanvänt verktyg för att kartlägga flodslätter, säger Fernando Nardi, artikelns förstaförfattare och director of the Water Resources Research and Documentation Centre (WARREDOC) at University for Foreigners of Perugia.

Resultatet av denna forskning ger nya möjligheter för forskare inom flera olika ämnesområden att arbeta för en bättre förståelse för och en mer hållbar och säkrare hantering av flodslätter i närheten av bebyggelse. Särskilt i områden där man hittills inte samlat in så mycket data och där trycket från människan växer. 

För mer information kontakta: Giuliano Di Baldassarre, professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, tel: 018-471 7162 e-post: Giuliano.Dibaldassarre@geo.uu.se

Fernando Nardi, Antonio Annis, Giuliano Di Baldassarre, Enrique R. Vivoni, Salvatore Grimaldi, GFPLAIN250m, a global high-resolution dataset of Earth’s floodplains, Scientific Data, 6, 180309.

/Linda Koffmar


Nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2023-04-24