Stort vulkanutbrott utanför Skottland kan ha bidragit till förhistorisk global uppvärmning

2019-01-25

För ungefär 56 miljoner år sedan blev det mycket varmare på jorden. Forskare från Uppsala universitet kan nu tillsammans med brittiska kollegor visa att ett stort, explosivt vulkanutbrott på ön Isle of Skye utanför Skottland kan ha varit en bidragande faktor till klimatförändringen. Forskningen publiceras i tidskriften Scientific Reports.

Stora explosiva vulkanutbrott kan ge kvardröjande effekter på klimatet och har ansetts ligga bakom stora klimatförändringar under jordens historia. En sådan förändring ägde rum för omkring 56 miljoner år sedan när globala temperaturer höjdes med 5–8 °C. Denna förändring har kallats Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM). Denna varma period förknippas med vulkanisk aktivitet i den nordatlantiska regionen, särskilt på Grönland, de brittiska öarna och Nordsjöregionen. Fram tills nu har dock inga storskaliga explosiva utbrott bekräftats för området som idag utgör Skottland.

En grupp forskare vid Uppsala universitet, universiteten i Durham och St Andrews i Storbritannien och the Scottish Environmental Research Centre i Glasgow verkar nu ha hittat pusselbiten som saknats. Genom att studera en vulkanisk bergart som kallas pechsten från öar mer än tre mil ifrån varandra i ögruppen Inre Hebriderna utanför Skottlands västkust, hittade forskarna rimliga bevis för att ett större utbrott ska ha skett på vad som nu är Isle of Skye.

Forskarna använde flera olika metoder för att jämföra pechsten som samlats in från de två utvalda testplatserna (Sgùrr of Eigg och Òigh-sgeir) inklusive isotopgeokemi. Proverna från de olika platserna uppvisade identisk textur och komposition i alla analyser och slutsatsen är att de kommer från samma stora, explosiva vulkanutbrott. Forskarnas geokemiska data identifierade Red Hills på Skye som den mest troliga platsen för detta stora utbrott. Med denna plats som utgångspunkt visar en rekonstruktion att utbrottet måste ha varit av samma magnitud som vulkanen Krakataus ökända och våldsamma utbrott 1883, ett av de mest destruktiva utbrotten i historien.

Geologer har länge trott att den skotska delen av den Nordatlantiska vulkaniska provinsen inte hade några stora explosiva utbrott under PETM. Men den nya studien förändrar den bilden och forskarna bakom studien drar slutsatsen att ett stort vulkanutbrott i regionen där Skottland ligger idag troligtvis bidrog till klimatförändringarna för 56 miljoner år sedan.

För mer information kontakta Valentin R. Troll, professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet: e-post: valentin.troll@geo.uu.se, tel: 018 471 2570

Läs mer här: BBC, Science Daily

A large explosive silicic eruption in the British Palaeogene Igneous Province, Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-018-35855-w

/Linda koffmar


Nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2023-04-24