Ny metod för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från apatitförande bergarter

2019-11-18

Apiteförande berggart
Aptitförande berggart

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller, eller REE från engelskans Rare Earth Elements, ökar stadigt inte minst med anledning av tillämpningar i högprestationsmagneter och på senare tid även i nya typer av effektiva batterier. Som en direkt konsekvens av den höga efterfrågan har forskning om utvinning av dessa metaller också ökat.

Apatit är ett vanligt förekommande mineral som dessutom kan innehålla signifikanta halter REE, men att utvinna dessa metaller är inte trivialt. I ett projekt finansierat av ÅForsk ska vi använda oss av en helt ny metod för lakning och utfällning av REE ur apatitkoncentrat. Metoden är effektiv, billig och kan dessutom användas tillsammans med processer som redan används av industrin. Den nya metoden innebär att all REE i apatit lakas ut i ett tidigt skede i processen och fälls sedan selektivt som en annan mycket REE-rik fas. Denna fas kan sedan samlas in tillsammans med andra REE-mineral som eventuellt förekommer i det behandlade koncentratet för vidare processering med befintlig teknologi. Eftersom den fällda REE-fasen effektivt tar hand om all REE som gått i lösning är risken att förlora dessa värdefulla metaller i processen liten. Metoden innebär att utbytet kan bli mycket högt och om den kan tillämpas i uppskalade anläggningar har den potential att revolutionera utvinning av REE från apatit. Apatit förekommer bland annat rikligt i de stora svenska järnmalmerna. Metoden kan även tillämpas på andra typer av malmer och öppnar helt nya möjligheter för produktion av REE i Sverige och övriga EU.

Finansiär: ÅForksstiftelsen

Projektledare: Jaroslav Majka och Karin Högdahl

Partner: AGH University of Science and Technology, Krakow, Polen och Eurobattery Minerals AB

Nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2023-04-24