Betraktelser från 40 års forskning på världens glaciärer

2022-02-28

Veijo Pojola
Professor Veijo Pohjola har studerat glaciärer i 40 år. Han har genomfört ett 30-tal expeditioner till några av jordens svårtillgängligaste och kallaste platser. Vad gör en glaciolog, vilken data behövs för att studera Antarktis isar och vilka utmaningar står vi inför med isar som smälter och hav som stiger? Möt Veijo i ett samtal med ögonvittnesskildringar från hans resor och forskning.
Medverkande: Veijo Pohjola, professor i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper

Titta på samtalet med Veijo Pohjola här. 

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare. UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30