Sommarkurser i geovetenskap 2022

2022-02-28

ett collage av personer och figurer, sammanflätade

Under sommaren 2022 så erbjuder vi två egna kurser; "Det globala energisystemet" och "Jordens undergång". I sommar ges också en tvärvetenskaplig sommarkurs som är ett samarbete mellan olika institutioner; "Naturvetenskapens världsbild". I föreläsningar och panelsamtal diskuterar naturvetare, filosofer, teologer och författare kosmologi och materia, livets ursprung, evolution och medvetande och ger perspektiv på den naturvetenskapliga världsbilden. 

Det globala energisystemet, 5 hp (1GV331)
Grundläggande och allmänbildande kurs om olika energislag, resurser, säkerhet, miljöproblem samt betydelsen av energi inom ekonomi, samhälle, hållbar utveckling och geopolitik.

Jordens undergång, 7,5 hp (1GV173)
Kursen belyser olika visioner om jordens undergång, vetenskapliga teorier om jordens yttersta tid i historien och kulturen. Exempel på faktiska händelser i jordens historia så som jordbävningar, vulkanutbrott, magnetiska polvändningar. ...

Naturvetenskapens världsbild, 5 hp (1FA537)
I den här kursen tar vi hjälp av naturvetare som forskar vid frontlinjerna i världsbildsdanade fält för att närma oss gränserna för vad naturvetenskapen kan säga oss. Vi diskuterar kosmologi och materia, livets ursprung, evolution.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30