Två år in i covid-19-pandemin och elva år sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima

2022-03-10

Två år in i covid-19-pandemin och elva år sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima

Bilden illustrerar fyra naturkatastrofer och deras konsekvenser
Bilden illustrerar fyra naturkatastrofer och deras konsekvenser: en bild på coronaviruset tagen med elektronmikroskop, ett översvämmat bebyggt område i New Orleans efter orkanen Katrina, förstörda hus efter jordbävningen i L'Aquila, samt förstörelse på en strand efter en tsunami.

Den 11 mars är årsdagen för Tohoku-jordbävningen och tsunamin i Japan som 2011 orsakade tusentals dödsfall och kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Samma dag, för två år sedan, meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att covid-19 skulle klassas som en pandemi. Dessa två kriser är symboliska för hur naturolyckor och relaterade katastrofer fortsätter att utgöra ett stort hot mot samhällen. Torka och översvämningar drabbar till exempel mer än 100 miljoner människor per år och orsakar katastrofala förluster och följder i många regioner i världen. Även om vi inte kan förhindra extrema väderhändelser, vulkanutbrott, jordbävningar och pandemier från att inträffa, kan samhällen bli mer förberedda och förebygga naturolyckor genom att minska samhällets sårbarheter och därmed mildra katastrofala effekter och minska förluster.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS) är en strategisk forskningsmiljö för tvärvetenskaplig forskning och involverar såväl forskare tidigt i karriären som ledande forskare från ingenjörs-, samhälls- och geovetenskaper att arbeta tillsammans i projekt om naturrisker, sociotekniska sårbarheter och samhällets säkerhet. Centrets vision är att främja katastrofriskreducering och bidra till att förbättra samhällets förmåga att förebygga och hantera naturrisker i en nationell och internationell kontext.

CNDS är ett virtuellt forskningscentrum som initierades år 2010 när den svenska regeringen utsåg naturolyckor och katastrofvetenskap som ett strategiskt forskningsområde. Idag är CNDS Sveriges ledande forskningscentrum kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering, med tio institutioner från tre universitet (Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet). Under det senaste decenniet har mer än 30 doktorander utexaminerats från centret, som för närvarande har 28 aktiva forskare tidigt i karriären (doktorander och postdoktorer). CNDS stöder också forskare tidigt i karriären som vill utvecklas inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet naturolyckor och katastrofvetenskap genom att dela ut CNDS stipendium för tvärvetenskapligt arbete.

Centret bidrar till utbildning inom katastrofriskreducering genom sin internationellt kända sommarforskarskola för doktorander. Genom konferensen Forum för naturolyckor och katastrofer, som hålls vartannat år, och många nationella och internationella samarbeten håller CNDS en öppen dialog med praktiker inom ämnesområdet.

Forskningsseminarium  "Two years into the pandemic" den 22 mars

Besök gärna CNDS webb för mer information om centret och kommande evenemang, t.ex. det kommande forskningsseminariet "Two years into the pandemic" den 22 mars, CNDS Summer School on Natural Hazards 22-26 augusti och CNDS Forum for Natural Hazards and Disasters 20 oktober.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30