Kevin Anderssson i ny rapport: Rika länder måste avveckla olje- och gasproduktionen innan 2034

2022-03-22

Oljeplattform

I en ny forskningsrapport framtagen på uppdrag av den fristående tankesmedjan International Insitute for Sustainable Development har Kevin Anderson, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper  och professor i energi och klimat vid Manchester-universitetet, tillsammans med den fristående forskaren Dan Calverley utgått från Parisavtalets rättviseprincip för att reda ut vilka länder som behöver fasa ut fossilproduktionen först – och när det måste ske.

Rapporten föreslår olika utfasningsdatum för olje- och gasproducerande länder i linje Parisavtalets mål och åtaganden för en rättvis omställning. Genom att ta i beaktande länders varierande välståndsnivå, utveckling och hur ekonomiskt beroende de är av fossila bränslen, drar rapporten slusatsen att de fattigaste länderna bör ha fram till 2050 på sig för att avveckla produktionen, men kommer också att behöva betydande ekonomiskt stöd för att ställa 
om sina ekonomier.  

Läs även DN, Rapport: Norge måste sluta producera olja 2031. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30