Anmälan nu öppen till Climate Change Day 20 maj

2022-03-22

Banner för Climate Change Day

Välkommen till Climate Change Day 20 maj

Den pågående klimatförändringen är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärvetenskaplig forskning. Här behövs både grundforskning och tillämpad forskning inom naturvetenskap och samhällsvetenskap för att kunna förstå pågående processer, beskriva sannolika framtidsscenarier och lägga grunden för åtgärder som krävs för att hantera effekter av klimatförändring. Föreläsningar och presentationer kommer att ges på engelska.

Under temadagen får ni ta del av forskning från fakulteten som belyser varför grundvetenskaplig forskning är så viktig för att förstå klimatförändringens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser för biologisk mångfald. Vad är de vetenskapliga förutsättningarna för att göra tillförlitliga prognoser för framtida klimat och vad får klimatförändringarna för effekter på olika ekosystem? Under dagen diskuteras även strategier för hållbar utveckling i samhället och hur klimatledarskap kan se ut.

Sista dag för anmälan är 6 maj.
Anmäl dig här.

Läs hela programmet på webben. 

För mer information kontakta Anna Rosling och Ian Snowball

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30